HARIDUS, ERIALASED TÄIENDKOOLITUSED

TÖÖKOGEMUS

Kristel Toomel

2018/ 2023 Täiskasvanute koolitaja tase 6 (190423)
2009 Tartu Ülikool (BA, vene ja slaavi filoloogia, LA 006041)
2009–2010 Tartu Ülikool (MA, vene kirjandus), lõpetamata

“Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine
meistriklassid kutsega täiskasvanute koolitajatele“
2023 Visuaalne ja metafoorne mõtlemine.
2023 Väärtused, meie otsuste filtrid.
2023 Supervisioon kui enesehoiu ja jõustamise vahend.
2023 Loovus õppimise toetajana.
2022 Õpiühiskond
2021 Digivahendite ja lahenduste kasutamine veebipõhises õppes
2020 Kovisioon – kollegiaalne õppimisvorm
2020 Visualiseerimine- lihtsaid võtteid koolituse tõhustamiseks
2019 Ootamatustega toimetulek koolitusprotsessis
2019 Kuidas koolitada ajusõbralikult
TÄIENDKOOLITUSED
2019 Töötute koolitamise metoodikad: praktiline töötuba
2018 Kuidas õpetada lugude jutustamise kaudu võõrkeelt: praktiline töötuba
2018 Õppijakeskne õpetus: Kuidas töötada uue E nagu Eesti õpikuga
2018 Õppijakeskne õpetus: Kuidas töötada uue K nagu Kihnu õpikuga
2018 Hindamine õppimise toetamiseks
KUTSEKOOLITUS
2017 Täiskasvanute koolitaja koolitus, Reiting OÜ

2018-2024 KeeleLabor
Eesti keele koolitused A1, A2, B1, B2
2022-2024 Sisekoolitus: metoodikaalased seminar eesti keele õpetajatele
2018-2019 Expat Relocation Estonia OÜ
Uussisserändajate kohanemisprogrammi eesti keele koolitused
vene ja inglise keele baasil
2018 SA Innove
Eesti keele õppe mentor kutseõppeasutuste õpetajatele, B2 ja C1.
2016-2018 Fortis Koolitus OÜ
Eesti keele kursused A1, A2, B1

Pirgita-Maarja Hallas

Tartu Ülikool, 2019, MA, eesti keele teise keelena õpetaja
Tallinna Ülikool, 2017, MA, keeletoimetaja
Tartu Ülikool, 2009 BA vene ja slaavi filoloogia

2023-2024 KeeleLabor
Eesti keele koolitused A1
2018-2024 Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium,
eesti keele teise keelena õpetaja
2021-2022 Settle in Estonia, eesti keele keele koolitused A2
2014-2024 Vabakutseline keeletoimetaja

Natalja Žavoronkova

 

Tallinna Ülikool, 2006, MA, pedagoogika
ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja
2022-2024 Metoodikaalane seminar eesti keele õpetajatele, KeeleLabor
2022-2023 Täiskasvanute koolitaja koolitus, Reiting OÜ

 

2019-2024 KeeleLabor
Eesti keel koolitused A1,
Eesti keele koolitused A2, B1
2009-2024 gümnaasiumiastme keelekümblusklasside
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Frantšeska Pugatšova

Tallinna Tehnikaülikool, BA 2023, avalik haldus ja riigiteadused
2022/2023 Täiskasvanute koolitaja koolitus, Reiting OÜ
2022-2024 Metoodikaalane seminar eesti keele õpetajatele, KeeleLabor
2023-2024 KeeleLabor
Eesti keele koolitused A2- ja B1
2023-2024 KeeleLabor
õppekorraldusspetsialist
2022-2024 KeeleLabor
Eesti keele koolitused A1
2020-2021 eesti keele tuutor

Tetiana Shcherbak

 

Tallinna Ülikooli avatud õpe 2023/24, eripedagoogika (6 EAP)
Tallinna Ülikooli avatud õpe 2023/24, Üld- ja sotsiaalpsühholoogia (6 EAP)
2024 Ennastjuhtiv keeleõppija, Tallinna Ülikool (2.05.24)
2024 Keeleõppe uskumused, hoiakud ning nende muutmine. TLÜ (2.05.24)
2024 Keeleoskustasemed ja eesti keele õpetamine eri tasemetel. TLÜ (30.04.24)
2024 Eesti keele õpetajate metoodiline täiendkoolitus: „Kuidas panna õppija võõras keeles rääkima”. Töö õpikuga E nagu Eesti A1, A2, B1, Kiri-Mari Kirjastus (10.02.24)
2024 Seminar eesti keele õpetajatele: „Veebiõppe metoodilisi võtteid“,
Kiri-Mari Kirjastus (2.03.24)
2024 Täiskasvanute koolitaja koolitus, Reiting OÜ
2022-2024 Metoodikaalane seminar eesti keele õpetajatele, KeeleLabor

2024 KeeleLabor
Eesti keele koolitused A1, A2
2023-2024 KeeleLabor
Eesti keele koolitused A1
2024 Metoodikaseminarid eesti keele õpetajatele:
õppematerjalide loomine visuaalse, auditiivse ja
kinesteetilise õpistiiliga keeleõppijale.
2024 Tallinna Tondi Kool, abiõpetaja
2022-2023 Tallinna Tondi Kool, õpetaja abi

Aare Johannes Mae  

 

2023 Õppijakeskne õpetus B2-taseme kursusel:
„Kuidas töötada õpikuga K nagu Kihnu”, Kiri-Mari Kirjastus OÜ
2022 Eesti keele õpetajate metoodiline täiendkoolitus:
„Õppijakeskne õpetus, kuidas töötada E nagu Eesti õpikuga”, Kiri-Mari Kirjastus OÜ
2011 Aktiivõpe meetodid keeletunnis, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit
1989 Igor Sсhechter´i võõrkeele õpetamise metoodika kursus: Võõrkeele
emotsionaalõppe alused (эмоционально-смысловой подход к обучению иностранным языкам)

2023-2024 KeeleLabor
Eesti keele koolitused A2
2008-2024 eesti ning soome keele ja kultuuri õpetaja
tasemetel A1, A2, B1, B2.
1996-2000 Kemi-Tornio ja Rovaniemi täiskasvanute koolituskeskused, eesti keele intensiivkursused A1, A2, B1
1990-1995 Jalasjärve Täiskasvanute koolituskeskus
eesti keele intensiivkursused A1, A2, B1

Olena Omelchenko

 

2023 Täiskasvanute koolitajate koolitus, Reiting OÜ
2022-2024 Metoodikaalane seminar eesti keele õpetajatele, KeeleLabor
2016 Õppijakeskne õpetus. Kuidas töötada uue E nagu Eesti õpikuga?
Kiri-Mari Kirjastus OÜ, Mall Pesti.

2023-2024 KeeleLabor
Eesti keele koolitused A1 ja A2
2022 KeeleLabor
Eesti keele koolitused A1
2018 Kiri-Mari kirjastus OÜ
Kuressaare suvekool. Eesti keele kursused A1

Artjom Tepljuk

Tallinna Ülikool, 2007, MA, kirjandusteooria,
eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja
Tallinna Ülikool, 2005, BA, Eesti filoloogia

2006-2007 Tallinna Ülikool
erialase eesti keele õpetamine vene kooli lõpetanud tudengitele
2005-2008 Ehte Humanitaargümnaasium
eesti keele õpetaja
2004-2005 Tallinna Kurtide Kool
eesti keele õpetamine kurtidele

Svetlana Volk

Tallinna Ülikool, 2018 MA, suuline tõlge
2024 Metoodikaalane seminar eesti keele õpetajatele, KeeleLabor

2016 aastat vabakutseline tõlk ja tõlkija.
2016-2020 Luisa Tõlkebüroo, tõlkija
2009 Tõlkija Moodle E-koolituste süsteemis EITSA